Sluitingsdagen 2014 

maandag 21 april - donderdag 1 mei - donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei - maandag 9 juni - vrijdag 11 juli - maandag 21 juli tot en met vrijdag 25 juli - vrijdag 15 augustus - dinsdag 11 november - woensdag 24 december in de namiddag - donderdag 25 december tot en met donderdag 1 januari 2015

Te Koop !!!

Voor het bouwverlof 2014 hebben wij de bouw van 31 sociale koopwoningen aan het Bergveld/Den Ren te Diest (Webbekom) voltooid.

Een aantal woningen is inmiddels toegewezen.  De volgende lotnummers zijn nog beschikbaar : 7 - 10 - 77 - 79 - 82 - 87 - 88.

Er zijn nog woningen beschikbaar !  Indien u aan de voorwaarden voldoet en interesse hebt voor deze woningen, schrijf dan zo snel mogelijk in voor het register 'Diest deelgemeenten'.  U maakt kans (op zeer korte termijn !) een woning te kunnen aankopen.

Bijgevoegd vindt u hier een informatiebundel.

Word je geconfronteerd met inbraak of brand?

Dan heeft dat nefaste gevolgen. Voorkomen is beter dan genezen.

Neem daarom de juiste maatregelen om dieven en vlammen geen kans te geven.

De politie en de brandweer helpen je daar graag bij.

Maar het is ook aan jou om van je woning een veilige plek te maken.

In deze brochure vind je een schat aan informatie over inbraak- en brandpreventie.

Zo ontdek je hoe je je woning optimaal beveiligt. En bij wie je daarover hulp en
advies kunt vragen.

Veilig wonen 2014.pdf