Welkom bij Sociaal Wonen arro Leuven!


Ben jij huurder van SWaL en een handige Harry, technische Theo of groene Gina?
Dan is SWaL op zoek naar jou!

Bij rondgang in de wijken van SWaL en tijdens huisbezoeken hoorden de wooncoaches mooie verhalen. 

Zo zijn er huurders die lekkers krijgen van de buren om het einde van de ramadan te vieren. Ook helpen buren elkaar met het gras te maaien of gaan ze voor iemand naar de winkel. 

Deze spontane hulp en vrijgevigheid geven een positieve sfeer in je wijk of je straat. Een sfeer waar mensen zich thuis kunnen voelen, het schept veiligheid en samenhorigheid. 

 Er zijn ook al een aantal "technische Theo's" en "handige Harry's" in onze wijken. 

 Wie zijn die 'technische Theo's' en 'handige Harry's?
• Huurders die op vrijwillige basis soms eens een handje helpen bij kleine en dringende werkjes van SWaL, bijvoorbeeld het resetten van de thermostaat of regenwaterpomp.
• Huurders die aangesteld zijn door SWaL waaraan andere huurders hulp kunnen vragen 

Dit werkt het best als er meerdere mensen in de wijk zijn die op deze manier graag een handje helpen. Zo blijft het draagbaar voor iedereen. Wie zich geroepen voelt, kan één van onderstaande flyers invullen en terugsturen of hiervoor contact opnemen met SWaL (wooncoach@swleuven.be). 


Actualisatie sociale huur 2022 

SWaL stuurde op 2 maart 2022 de eerste actualisatiebrieven uit 
naar de kandidaat-huurders ingeschreven in de jaren 2000 t.e.m. 2017.
Zij moesten voor 8 april 2022 laten weten of zij nog op de wachtlijst willen blijven staan. 

De brieven naar de kandidaat-huurders ingeschreven in 2018 werden op 6 april 2022 verstuurd,
met uiterste reactie datum 13 mei 2022.

De brieven naar de kandidaat-huurders ingeschreven in 2019 werden verstuurd op 4 mei 2020
met uiterste reactie datum 10 juni 2022. 

Tot slot mochten de ingeschreven kandidaat-huurders van 2020 hun brief
ontvangen in de 2de helft van mei. De brieven werden verstuurd op 18 mei 2020, 
met uiterste reactie datum 24 juni 2022.

Wie niet tijdig gereageerd heeft op zijn 1ste brief, kreeg nog een herinneringsbrief:
kandidaten t.e.m. 2017: 25 april 2022 - uiterste reactie datum 13 mei 2022
kandidaten 2018: 8 juni 2022 - uiterste reactie datum 1 juli 2022
kandidaten 2019: 30 juni 2022 - uiterste reactie datum 25 juli 2022
kandidaten 2020: 7 juli 2022 - uiterste reactie datum 1 augustus 2022
Wie zijn antwoordformulier actualisatie 2022 niet heeft bezorgd voor de gestelde datum, wordt geschrapt!

Meer info? Klik hier!


Sociaal Wonen arro Leuven cvba-so                                      Wijgmaalsesteenweg 18 
3020 Herent

016 31 62 00
info@swleuven.be

VRIJE OPENINGSUREN 
Maandag t.e.m. donderdag: 9u00-12u00 

TELEFONISCH BEREIKBAAR
Maandag t.e.m. donderdag: 9u00-12u30 en 13u30-16u30
Vrijdag: 9u00-12u30

SLUITINGSDAGEN 2022 : maandag 18 april - donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei - maandag 6 juni - maandag 11 juli - donderdag 21 juli - maandag 15 augustus - dinsdag 1 november en woensdag 2 november - vrijdag 11 november - dinsdag 15 november - maandag 26 december tot en met vrijdag 30 december