Boortmeerbeek - Floréal

Vandaag omvat de site 47 campingpercelen waarvan er slechts een minderheid nog wordt bewoond.

SWaL streeft ernaar zowel de woonsituatie van de huidige bewoners te verbeteren als kansen te bieden aan nieuwe alleenstaanden of (zeer) kleine gezinnen door hen een nieuwe woongelegenheid aan te bieden.

Dit zal nagestreefd worden door zowel sloopwerken als bouwwerken te realiseren waarbij de huidige bewoners van de camping blijven wonen tijdens de werkzaamheden en in fases zullen geherhuisvest worden in nieuwe kleinschalige woningen op de site.  

35 sociale huurwoningen


Timing (schatting)
Start werken: tweede helft 2022
Einde werken: eind 2023

Types

  • 18 woningen - 1 slaapkamer voor max. 2 personen
  • 17 woningen - 2 slaapkamers voor max. 3 personen