Een burengeschil door overlast?

Een burengeschil is een meningsverschil, discussie of ruzie tussen buren waarbij de aanleiding meestal voortkomt uit een vorm van burenhinder, met andere woorden door overlast.

Lawaai, geuren, huisdieren, vuilnis, ... het zijn maar een paar voorbeelden die kunnen leiden tot overlast. Wees je er wel van bewust dat er altijd geluiden en geuren zullen zijn die je niet kan voorkomen. Wat jij als overlast ervaart, zal niet altijd overeenkomen met wat je buur als overlast ervaart.

Burengeschil tussen 2 buren?

Wanneer je een burengeschil tussen jou en je buur meldt aan SWaL, zal SWaL eerst het volgende advies geven.

STAP 1: Probeer eerst zelf om problemen met je buur op te lossen door met de persoon een gesprek aan te gaan. Met een dosis gezond verstand kan je veel uitklaren.

  • Praat met je buur op een rustige manier en probeer hem/haar te verduidelijken wat jouw stoort zonder hem/haar te verwijten. Je buur weet misschien zelf niet dat hij voor 'overlast' zorgt. In het reglement van inwendige orde kan je lezen wat kan en mag volgens SWaL.

Voorbeeld: De takken van de boom van jouw buur hangen over in je tuin en de boom is zo groot dat die zonlicht wegneemt uit je tuin. Vraag aan je buur of hij/zij er voor kan zorgen dat de boom wordt gesnoeid, misschien weet je buur niet dat de boom zo storend is. Het reglement van inwendige orde bepaalt dat bomen tijdig moet gesnoeid worden om overlast te voorkomen.

STAP 2: Je buur geeft geen gevolg aan je vraag of verzoek en het burengeschil is te wijten aan het niet naleven van de afspraken in het reglement van inwendige orde? Dan kan je SWaL contacteren.

  • SWaL kan als verhuurder de huurder wijzen op de afspraken opgenomen in het reglement van inwendige orde.

Voorbeeld: Je hebt met je buur gepraat en laten weten dat de takken van zijn boom in jouw tuin storen. Je hebt gevraagd deze te snoeien, maar je buur doet dit niet? Dan kan je SWaL contacteren om dit te melden en vragen dat SWaL je buur wijst op de afspraken in het reglement van inwendige orde waarin bepaald is dat bomen tijdig moeten worden gesnoeid om overlast te vermijden. Als je buur de overhangende takken snoeit, maar volgens jou de boom helemaal weg moet, kan SWaL helaas niets meer doen aangezien in het reglement van inwendige orde niet staat dat er geen bomen mogen staan in de tuin.

STAP 3: Is het geschil met je buur NIET te wijten aan een overtreding van het reglement van inwendige orde? Dan kan je eventueel terecht bij de dienst burenbemiddeling van je gemeente. (De gemeente Tielt-Winge en Keerbergen hebben deze dienst niet. Huurders van deze gemeenten kunnen beroep doen op de burenbemiddeling van de provincie Vlaams-Brabant.)

  • De bemiddelaar van de gemeente zoekt samen met jou een oplossing zodat tussenkomst van de politie (wijkagent) of de vrederechter kan vermeden worden. De bemiddelaar zal de betrokken partijen uitnodigen om rond tafel te zitten. Bij een bemiddelingsgesprek komt iedereen aan het woord. Uiteraard kan dit enkel wanneer beide partijen bereid zijn om te praten.
  • Weet je niet hoe je aan zo'n burenbemiddeling begint? Dan kan je SWaL vragen om je hierin te ondersteunen.

STAP 4: Biedt de dienst burenbemiddeling ook geen oplossing? Dan kan je de politie (wijkagent) contacteren.

  • De wijkagent informeert en bekijkt wat er kan gebeuren. Indien de wijkagent geen oplossing kan bieden, zal hij je doorverwijzen naar de vrederechter die een bindende uitspraak kan doen.

Voorbeeld: De takken van de boom van je buur hangen niet (meer) over, maar de boom ontneemt zonlicht uit je tuin en de buur weigert de boom in te korten of weg te doen. Het reglement van inwendige orde bepaalt niet dat je geen bomen mag hebben. Het bepaalt enkel dat er geen nieuwe bomen mogen worden geplant en dat bestaande bomen regelmatig moeten worden gesnoeid. Een wijkagent kan je buur aansporen de boom in te korten of weg te doen, maar enkel een vrederechter kan dit met een vonnis verplichten aan je buur. Een vrederechter zal enkel vonnis uitspreken als hij de overlast ernstig acht en zal met dit vonnis bepalen wat er moet gebeuren.

Burengeschil tussen verschillende buren?

Wanneer verschillende huurders uit de buurt/wijk/appartementsgebouw een burengeschil melden en de oorzaak ligt bij éénzelfde huurder of meerdere huurders van SWaL dan gaat SWaL mee zoeken naar een oplossing. Het burengeschil wordt dan een collectief probleem.

Voorbeeld: Eenzelfde huurder veroorzaakt herhaaldelijk nachtlawaai dat meerdere huurders meerdere nachten wakker houdt.

STAP 1: SWaL doet het nodige om de ernst van de situatie te kunnen inschatten. Er wordt geïnformeerd bij de betrokken partijen en men luistert naar hun verhaal.

  • Bij een overtreding van het reglement van inwendige orde spreekt SWaL de huurder die overlast veroorzaakt aan en wijst de huurder op zijn verplichtingen.
  • Indien noodzakelijk, nodigt SWaL alle partijen uit om rond tafel te zitten. Dit kan in samenwerking met de dienst buurtbemiddeling van de provincie Vlaams-Brabant. Bij een bemiddelingsgesprek komt iedereen aan het woord. Uiteraard kan dit enkel wanneer alle partijen bereid zijn om te praten.
  • Indien er geen verbetering volgt en de overlast is van zulke aard dat een hele wijk/buurt eronder lijdt, kan SWaL een bemiddeling aanvragen bij de vrederechter.

STAP 2: Is het geschil geen overtreding van het reglement van inwendige orde? Dan kan de politie (wijkagent) worden gecontacteerd.

  • De wijkagent informeert en bekijkt wat er kan gebeuren. Indien de wijkagent geen oplossing kan bieden, kan hij je doorverwijzen naar de vrederechter die een bindend vonnis kan uitspreken.

Wees je er wel van bewust dat een burengeschil niet meteen kan worden opgelost. Er zal heel wat tijd nodig zijn om het probleem uit te klaren en de nodige stappen te ondernemen.