Gebruik van garage, autostaanplaats of oprit?

Als je een garage, autostaanplaats of oprit hebt, zijn daarover ook duidelijke afspraken.

  • Je mag je garage je niet inrichten als een extra slaapkamer.
  • Je garage, autostaanplaats of oprit is geen opslagplaats of werkplaats.
  • Alleen een auto of motor met een geldige nummerplaat mag in de garage, op de autostaanplaats of op de oprit staan.
  • Zet er geen autowrakken. Die laten we wegslepen als de rechtbank ons de toestemming geeft.
  • Zet nooit brandbare producten in je garage of op je autostaanplaats.
  • Je mag je garage of autostaanplaats niet uitlenen aan iemand of doorverhuren.