Gebruik van tuin?

1. Tuinonderhoud

Onderhoud jouw tuin zodat deze er verzorgd uitziet en er geen hinder ontstaat bij uw buren. Houd het gras kort en verwijder regelmatig het onkruid. Snoei bomen, hagen en planten en verwijder of composteer het groenafval. De tuin is geen werkplaats of opslagruimte. Bij het einde van de huurovereenkomst laat je de tuin goed onderhouden achter.

Belangrijk! Wat de tuin betreft hanteert SWaL de volgende regel: Wat groen is blijft groen.

Het aanleggen van nieuwe verhardingen/terras (kiezels, dolomiet, klinkers, tegels, …) of uitbreiden van de bestaande verharding/terras van voor- en/of achtertuinen is niet toegestaan.

Als je een tuin of voortuin hebt, dan moet je daar goed voor zorgen.
Daarover zijn er volgende regels:

 • Je tuin of voortuin is geen opslagplaats of werkplaats.
 • Het gras moet kort zijn en onkruid moet je wegdoen.
 • Bomen, hagen en planten moet je snoeien. Bestaande hagen en struiken mogen maximum 2 meter hoog zijn. Je groenafval moet je correct sorteren.
 • Je mag inheemse haagplanten en struiken planten rondom de tuin op een afstand van minstens 1 meter van de perceelsgrens/draadafsluiting en met een hoogte van maximum 2 meter of zo hoog als het gemeentelijk reglement voorschrijft. Het spreekt vanzelf dat haagplanten en struiken goed onderhouden en regelmatig gesnoeid moeten worden. Bij slecht onderhoud of bij verhuis uit de woning kan SWaL je vragen om de zelf aangeplante haagplanten en struiken opnieuw te verwijderen.
 • Je mag geen beplanting op de gevel aanbrengen: bijvoorbeeld klimop. Je mag geen woekerplanten zoals bamboe planten.
 • Als je een boom wil planten, moet je altijd een aanvraag doen bij SWaL. SWaL beoordeelt dan jouw aanvraag en geeft al dan niet toestemming voor het planten van de boom.
 • Je mag kleine plantjes en bloemen planten in het gras, maar SWaL kan je vragen om bij verhuis deze terug te verwijderen en opnieuw gras te zaaien. Tip: gebruik verplaatsbare plantenbakken om uw tuin in te richten
 • Wil je een afsluiting zetten of verwijderen? Contacteer SWaL voor toestemming. We bekijken of dit kan en welk materiaal mogelijk is.
 • Wil je een tuinhuis plaatsen ? Contacteer SWaL voor toestemming. Het tuinhuis moet uit de winkel komen en mag geen betonvloer hebben. Als je verhuist, moet je het terug meenemen tenzij de volgende huurder het wil behouden.
 • Je mag geen vijver of zwembad in je tuin graven.
 • De septische put in je tuin moet je zelf laten leegmaken.