Gebruik van tuin?

1. Tuinonderhoud

Onderhoud uw tuin zodat deze er verzorgd uitziet en er geen hinder ontstaat bij uw buren. Houd het gras kort en verwijder regelmatig het onkruid. Snoei bomen, hagen en planten en verwijder of composteer het groenafval. De tuin is geen werkplaats of opslagruimte. Bij het einde van de huurovereenkomst laat u de tuin goed onderhouden achter.

Belangrijk! Wat de tuin betreft hanteert SWaL de volgende regel: Wat gras is, blijft gras.

Het aanleggen van nieuwe verhardingen/terras (kiezels, dolomiet, klinkers, tegels, ...) of uitbreiden van de bestaande verharding/terras van voor- en/of achtertuinen is niet toegestaan.

Als je een tuin of voortuin hebt, dan moet je daar goed voor zorgen.
Daarover zijn er volgende regels:

  • Je tuin of voortuin is geen opslagplaats of werkplaats.
  • Het gras moet kort zijn en onkruid moet je wegdoen.
  • Bomen, hagen en planten moet je snoeien. Bestaande hagen en struiken mogen maximum 2 meter hoog zijn. Je groenafval moet je correct sorteren.
  • Je mag geen nieuwe bomen, hagen of struiken planten.
  • Je mag geen beplanting op de gevel aanbrengen: bijvoorbeeld klimop.
  • Wil je een afsluiting zetten of verwijderen? Contacteer SWaL voor toestemming. We bekijken of dit kan en welk materiaal mogelijk is.
  • Wil je een tuinhuis plaatsen ? Contacteer SWaL voor toestemming. Het tuinhuis moet uit de winkel komen en mag geen betonvloer hebben. Als je verhuist, moet je het terug meenemen tenzij de volgende huurder het wil behouden.
  • Je mag geen vijver of zwembad in je tuin graven.
  • De septische put in je tuin moet je zelf laten leegmaken.