Hoe kan je een melding doorgeven aan SWaL?

Heb je een algemene melding omtrent je woning, je huurprijs, je gezinssamenstelling of je betalingen dan verwittig je SWaL telefonisch, via mail of vul je een meldingsformulier in. Je bezorgt dit formulier aan SWaL via post of via mail. Je kan ook steeds langskomen op kantoor en vragen om samen met jou een meldingsformulier in te vullen.

Als huurder kan je een melding van overlast doen via mail, telefonisch of via een meldingsformulier dat je bezorgt aan SWaL via post of via mail. Je kan ook steeds langskomen op kantoor en vragen om samen met jou een meldingsformulier in te vullen.
  • Indien je als enige huurder een melding van overlast hebt over een andere huurder van SWaL, zal SWaL je adviseren en aanmoedigen om eerst zelf een gesprek aan te gaan met je buur. Wanneer dat niet helpt en de overlast heeft duidelijk betrekking op het niet naleven van de huurovereenkomst en het reglement van inwendige orde, dan kan en zal SWaL de huurder op zijn plichten wijzen. In alle andere gevallen zal SWaL je doorverwijzen naar de burenbemiddeling in de gemeente of je wijkagent.
  • Indien er verschillende huurders een melding van overlast hebben over eenzelfde huurder van SWaL, wordt het een collectief probleem. SWaL zal dan de nodige stappen ondernemen om dit probleem op te volgen. Om het dossier te kunnen staven, is het aangewezen dat je dan een meldingsformulier bezorgt aan SWaL.

Een meldingsformulier kan je downloaden via de link onderaan deze pagina.