Hoe stel ik me kandidaat?Hoe schrijf ik me in?

Bezorg ons volgende documenten als je wil inschrijven.

1. Het inschrijvingsformulier   

Dit is een erg belangrijk formulier. Vul dit zeer goed in. Alle gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen.

Op dit formulier kan je aanduiden voor welke woningen je je kandidaat wil stellen en hoeveel maximale huurprijs je wil betalen.

2. Ben je nog geen 18 jaar en woon je zelfstandig onder begeleiding?

Dan heb je een attest nodig van de dienst die je begeleidt of een attest van ontvoogding.

3. Geen eigendom

Je moet een verklaring op erewoord invullen. Die is als bijlage toegevoegd bij het inschrijvingsformulier. Alle gezinsleden die ouder is dan 18 jaar moeten het inschrijvingsformulier ondertekenen.

4. Inkomen

Welke inkomensbewijzen je moet meebrengen, hangt af van je situatie. SWaL zal zoveel mogelijk hiervoor de documenten opvragen, indien dit niet lukt, zullen we je vragen deze documenten zelf binnen te brengen.

Bekijk onderstaande lijst:

Je hebt gewerkt in 2016. > Aanslagbiljet belastingen inkomsten 2016/aanslagjaar 2017

Je kreeg een leefloon van het OCMW in 2016. > Attest leefloon van het OCMW met een overzicht van het leefloon per maand of per jaar

Je kreeg uitkeringen van het ziekenfonds of van het ministerie/FOD sociale zaken in 2016. > Overzicht van de betalingen van het ziekenfonds of ministerie/FOD sociale zaken voor het volledige jaar 2016

Je was student in 2016. > Attest van je school van schooljaar 2015-2016 / 2016-2017. Als je als jobstudent werkte dat jaar : aanslagbiljet belastingen inkomsten 2016/aanslagjaar 2017

Je bent officieel mindervalide > Attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

Je bent in schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer > Kopie van het vonnis / kopie van de begeleidingsovereenkomst en bewijzen van de schuldaflossingen van de laatste 6 maanden.

5. Speciale situaties

Verdiende je in 2016 te veel maar is je inkomen nu lager: Breng dan je inkomen van de laatste 3 maanden mee.

Had je in 2016 geen inkomen maar in de jaren erna wel: Breng dan een overzicht van je oudste inkomsten mee.

Had je tussen 2016 en vandaag geen enkel inkomen: Dan moet je een verklaring op eer ondertekenen.

Had je meer dan 1 inkomen: Breng dan alle verschillende documenten mee. Wij berekenen dan je totale inkomen.

Hoe verloopt mijn inschrijving verder?

Je hebt ons het inschrijvingsformulier en bijhorende documenten bezorgd.

Wat gebeurt er nu?

  • Je krijgt van ons je inschrijvingsbewijs en je definitieve klantennummer. Hou dit zeer goed bij.
  • Je komt op de wachtlijst terecht. Waar je wilt wonen, de grootte van je gezin en de voorrangsregels bepalen je plaats op de wachtlijst. Hoelang je moet wachten, varieert dus tijdens je wachtperiode. 

  • Sta je vier jaar of langer ononderbroken op de wachtlijst en huur je dus op de private huurmarkt, dan kom je wellicht in aanmerking voor de maandelijkse huurpremie.

  • Zodra jij aan de beurt bent op de wachtlijst, nodigen we je uit om je dossier te actualiseren en om de woning te komen bekijken. Dat doen we door je een brief te sturen.