Hoelang duurt mijn opzegtermijn?

De opzegtermijn duurt 3 maanden. De opzeg start de 1ste dag van de nieuwe maand volgend op de maand waarin je de opzeg gedaan hebt. Bijvoorbeeld: Je meldt SWaL de opzeg op 12 maart. Je opzegtermijn start op 1 april en loopt tot eind juni.

Bij verhuis naar een rust- of verzorgingstehuis geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Je bezorgt SWaL een attest van je opname.

Bij overlijden eindigt de huurovereenkomst op het einde van de maand van overlijden.