Hoelang duurt mijn opzegtermijn?

De opzegtermijn duurt 3 maanden. De opzeg start de 1ste dag van de nieuwe maand volgend op de maand waarin je de opzeg gedaan hebt. Bijvoorbeeld: Je meldt SWaL de opzeg op 12 maart. Je opzegtermijn start op 1 april en loopt tot eind juni.

Bij verhuis naar een rust- of verzorgingstehuis geldt een opzegtermijn van 1 maand of 3 maanden. Dit mag je zelf kiezen. Deze start op de 1ste dag van de maand volgend op de verhuis.
Je bezorgt SWaL een attest van je opname.

Bij overlijden eindigt de huurovereenkomst op het einde van de 2de maand na het overlijden.