Ik ben ingeschreven. Wat nu?

Wachtlijst

Na je inschrijving kom je op de wachtlijst voor verschillende woningtypes. Waar je wilt wonen, de grootte van je gezin en je opgegeven maximale huurprijs bepalen deze woningtypes.

Nu zit je in een wachttijd tot je een woning van jouw keuze kunt huren. Je schuift omhoog op de wachtlijst als we een woning gelijkaardig aan jouw keuze verhuren, er kandidaten zich uitschrijven en als er geen voorrangen zijn voor andere kandidaten.

Zodra je bovenaan de wachtlijst staat, nodigen we je uit om de woning te komen bekijken.

Hoelang moet ik nog wachten?
Hoelang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.
Je kan wel bij ons navragen of je nog ingeschreven bent.

Huurpremie                                                                                                                                                                       
Sta je al vier jaar of langer op de wachtlijst voor een sociale woning en huur je ondertussen een private huurwoning? Dan kan je misschien maandelijks een huurpremie krijgen. Het agentschap Wonen-Vlaanderen stuurt je hiervoor automatisch een gepersonaliseerd aanvraagformulier op, als je in aanmerking komt voor de premie. Ze baseert zich daarvoor op gegevens van onze en andere huisvestingsmaatschappijen over de wachttijd en jouw inkomen.                                                                             
Laat ons dus zeker elke wijziging in je adres of gezinsinkomen meteen weten.


Actualisatie

Wij actualiseren de wachtlijst minstens elke twee jaar in de oneven jaren. De actualisatie van 2021 is doorgegaan in 2022 omwille van de corona-crisis.

Bij de actualisatie vragen we elke kandidaat-huurder of hij/zij nog op de wachtlijst wil blijven staan voor een sociale woning. We sturen dan een brief. Kandidaat-huurders die niet (tijdig) reageren op deze brief, schrappen we van de wachtlijst.

Hernieuwing van je kandidatuur                                                                                                                                     
In onze brief van de actualisatie vragen we je of je op de wachtlijst wilt blijven staan. Het is heel belangrijk dat je op deze brief antwoordt. Als je binnen de maand niet antwoordt, dan krijg je een herinneringsbrief. Beantwoord je deze brief ook niet binnen de 15 dagen, dan ben je niet meer ingeschreven voor een woning.

Opnieuw inschrijven                                                                                                                                                        
Je reageerde niet op onze brieven van de actualisatie, maar wilt toch kandidaat blijven? Dan moet je helemaal opnieuw inschrijven. Je komt dan opnieuw helemaal onderaan de wachtlijst. Het is dus heel belangrijk om te antwoorden als je kandidaat wil blijven.

Inkomen te hoog of eigendom verworven
Als jouw inkomen te hoog is of als je ondertussen een woning of bouwgrond hebt gekocht, voldoe je niet meer aan de voorwaarden en word je geschrapt van de wachtlijst.

Mijn gezin verandert

Verandert je gezin?  Laat het ons binnen de maand weten. Dan passen we je aanvraag aan.

Mijn gezin wordt groter of kleiner                                                                                                                                  
Je krijgt een kindje, er komt iemand bij je wonen of iemand verlaat je gezin?  Laat het ons weten. Je komt misschien in aanmerking voor andere woningen, als je gezin groter of kleiner wordt.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar
Je
 hebt samen met je partner één inschrijvingsnummer. Je gaat uit elkaar en wilt je niet langer samen kandidaat stellen. Je hebt twee keuzes:                                                                                                                                                         
> Alleen jij of alleen je partner blijft kandidaat. Dan krijgt die persoon het inschrijvingsnummer. De andere persoon schrappen we van de wachtlijst.                                                                                                                                      
> Je wilt allebei kandidaat blijven. Dan kan slechts één persoon - diegene die aangeduid stond als de toekomstige referentiehuurder - het oorspronkelijk inschrijvingsnummer behouden. De andere persoon krijgt een inschrijvingsnummer gevormd door de datum waarop hij of zij is ingeschreven.  

Bijvoorbeeld: Joris en Sanne zijn een koppel. Sanne is ingeschreven als kandidaat-huurder op 5 augustus 2012. Joris heeft zich later aangesloten bij haar kandidatuur op 15 oktober 2012.
Ze gaan uit elkaar. Ze willen beiden nog kandidaat blijven voor een sociale huurwoning. Sanne was de referentiehuurder, dus behoudt het inschrijvingsnummer (20120805xxx). Joris krijgt een nieuw inschrijvingsnummer dat gevormd wordt door de datum van zijn inschrijving en het laatste volgnummer van die dag (20121015xxx).

Kan mijn inschrijving geschrapt worden ?

We kunnen je schrappen van de wachtlijst. Dat kan alleen in een aantal situaties.

> Je accepteerde een sociale woning.

> Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarde bij de actualisatie.

> Je voldoet niet meer aan de voorwaarden als we je een gepaste woning aanbieden.

> Je gaf bewust foute of onvolledige gegevens.

> Je weigert twee keer een gepaste woning. Of, je reageert tweemaal niet op onze brieven als we je een woning aanbieden.

Je kunt ook zelf vragen dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief of mail.