Ik ben ingeschreven. Wat nu?

Plaatsnummer

Je stelde je bij je inschrijving kandidaat voor woningen in een bepaald register(s).

Nu moet je wachten, tot het jouw beurt is om een woning van jouw keuze te kunnen kopen. Telkens als wij een woning verkopen die overeenstemt met jouw keuzes of kandidaten met een gunstiger plaatsnummer worden geschrapt, schuif jij een plaatsnummer omhoog in het register, tot je bovenaan staat.

Hoe lang moet ik nog wachten?

Hoe lang je nog moet wachten tot je aan de beurt bent, kunnen we niet zeggen.
Wel kan je bij ons navragen wat je plaatsnummer is in het register waarvoor je bent ingeschreven.       Via de website https://kandidaatkoper.vmsw.be kan je zelf je inschrijvingen raadplegen.  Na klikken op 'aanmelden' kom je terecht op een pagina om aan te melden. Dit kan via eID of ItsMe.  Vervolgens wordt een overzicht getoond van de verschillende inschrijvingen en schrappingen op registers.  Als je bij meerdere maatschappijen geregistreerd bent, dan worden deze inschrijvingen samen getoond.

Actualisatie

Minstens in de oneven jaren (2021) actualiseren we de registers. Dan kijken we na of jouw inkomen nog aan de voorwaarden voldoet.

Kan mijn inschrijving geschrapt worden?

Ja, dat kan.

Je krijgt jouw inschrijvingsgeld terug in de volgende situaties:

  • Je koopt een sociale woning of bouwgrond.
  • Je vraagt zelf dat we je schrappen. Je stuurt ons hiervoor een brief of mail. Vermeld zeker je rekeningnummer zodat we het inschrijvingsgeld kunnen terugbetalen.
  • Je voldoet niet meer aan de inkomens- en/of eigendomsvoorwaarde op het ogenblik dat wij jou een woning aanbieden.
  • Je voldoet niet meer aan de inkomensvoorwaarden, wanneer wij onze registers actualiseren.

Je krijgt jouw inschrijvingsgeld niet terug in de volgende situaties:

  • Je antwoordt niet of te laat op een aangetekende brief over de actualisatie van de wachtlijst of een aanbod van een sociale koopwoning of bouwgrond. Je wordt niet geschrapt als je overmacht aantoont.
  • Je gaat niet in op het aanbod van een woning of bouwgrond die aan jouw keuze beantwoordt. Je wordt niet geschrapt als je een gegronde reden aantoont voor jouw weigering of wanneer je hebt geweigerd om een wederingekochte woning aan te kopen.
  • Je aanvaardde een aangeboden woning, maar wil of kan ze nadien toch niet kopen.
  • Je hebt bij jouw inschrijving doelbewust onjuiste of onvolledige verklaringen of gegevens afgelegd of gegeven.