IK HUUR EEN SOCIALE WONING

Ben jij huurder van SWaL en een handige Harry, technische Theo of groene Gina?
Dan is SWaL op zoek naar jou!

Bij rondgang in de wijken van SWaL en tijdens huisbezoeken hoorden de wooncoaches mooie verhalen. 

Zo zijn er huurders die lekkers krijgen van de buren om het einde van de ramadan te vieren. Ook helpen buren elkaar met het gras te maaien of gaan ze voor iemand naar de winkel. 

Deze spontane hulp en vrijgevigheid geven een positieve sfeer in je wijk of je straat. Een sfeer waar mensen zich thuis kunnen voelen, het schept veiligheid en samenhorigheid. 

 Er zijn ook al een aantal "technische Theo's" en "handige Harry's" in onze wijken. 

 Wie zijn die 'technische Theo's' en 'handige Harry's?
• Huurders die op vrijwillige basis soms eens een handje helpen bij kleine en dringende werkjes van SWaL, bijvoorbeeld het resetten van de thermostaat of regenwaterpomp.
• Huurders die aangesteld zijn door SWaL waaraan andere huurders hulp kunnen vragen 

Dit werkt het best als er meerdere mensen in de wijk zijn die op deze manier graag een handje helpen. Zo blijft het draagbaar voor iedereen. Wie zich geroepen voelt, kan één van onderstaande flyers invullen en terugsturen of hiervoor contact opnemen met SWaL (wooncoach@swleuven.be).