Ik krijg een woning toegewezen. Wat nu?

Je krijgt van ons een brief als we een passende woning voor je hebben. Binnen de 15 kalenderdagen moet je laten weten wat je beslist.

Vind je de woning goed? Dan volgen nog enkele belangrijke stappen:

1. We controleren opnieuw of je aan de voorwaarden voldoet

2. We berekenen de huurprijs en de waarborg.

3. Je betaalt de waarborg of maakt de waarborgregeling in orde. Het OCMW kan je hierbij helpen als het nodig is.

4. We maken een huurcontract.

5. Alle gezinsleden ouder dan 18 jaar ondertekenen mee het contract.

6. We spreken af wanneer je in de woning kan, de sleutel krijgt, we de plaatsbeschrijving maken, ...

Vind je de woning niet goed? Dan weiger je ze. Misschien heb je een heel goede reden waarom je de woning niet wil of waarom je op dit moment niet kan verhuizen. Meld dat dan op papier aan ons. Zonder (goede) reden kan je een aanbod maar één keer weigeren.

Als je weigert, dan krijg je ten vroegste drie maanden later een nieuw aanbod. Tenzij je op papier een goede reden geeft waarom je weigert. Dan kan het sneller. Weiger je ook het tweede aanbod? Dan schrappen we je aanvraag. Als je dan nog bij ons wilt huren, moet je opnieuw je kandidatuur indienen. Dan kom je opnieuw achteraan de wachtlijst.

Grondige redenen voor weigering

Je wilt de woning wel aanvaarden, maar door bepaalde tijdelijke omstandigheden kan het nu niet. Bijvoorbeeld: je verblijft in het ziekenhuis of in de gevangenis of je staat voor een gezinshereniging.

Dit zijn grondige redenen waarvan je ons een bewijs moet bezorgen. Als je dat bewijs levert, dan beschouwen we dit niet als een weigering.