Kan mijn huurprijs veranderen?

Ieder jaar in december krijg je een brief van SWaL waarin je nieuwe huurprijs voor het jaar nadien wordt meegedeeld. De huurprijs wordt jaarlijks aangepast en gaat in vanaf 1 januari.

In de loop van het jaar kan je huurprijs alleen aangepast worden omwille van

  • Een daling van je gezinsinkomen met 20% gedurende de laatste drie maanden
  • Een verandering van je inkomen door pensioensregeling
  • Een wijziging in je gezinssamenstelling

Als je gezinsinkomen drie opeenvolgende maanden 20% lager is dan het gezinsinkomen van drie jaar geleden, kan je SWaL vragen om je huurprijs te herzien. De aangepaste huurprijs geldt vanaf de maand volgend op de maand waarin je ons alle bewijsstukken hebt bezorgd.

Bij overgang naar pensioen bezorg je SWaL een attest van je pensioendienst en een uittreksel van de eerste uitbetaling.

Bij wijzigingen in het gezin, geef je dit zo snel mogelijk door aan SWaL. Wanneer er iemand extra bij je komt wonen, moet je SWaL verwittigen. Wij controleren of de nieuwe inwoner voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en of de woning groot genoeg is.

Bij een wijziging rond de gezondheidstoestand van een gezinslid zoals bijvoorbeeld erkende invaliditeit, breng je SWaL op de hoogte en bezorg je de nodige attesten. Dit heeft een invloed op de "personen ten laste". Je huurprijs wordt aangepast vanaf 1 januari.