KLANTENTEAM

WOONGIDS

Wie kan bij ons terecht?
Kandidaat-huurders, kandidaat-kopers en kopers, kandidaat-ontleners en ontleners

Voor wat kan je bij ons terecht?

Bij Nadine, Sara en Erika kan je terecht voor

informatie over voorwaarden, inschrijving, plaatsnummer en actualisatie van sociale huur en koop
Algemene info over de Vlaamse woonlening

Nadine Le Roy

Woongids

Sociale koop:
inschijvingen en toewijzing

Vlaamse woonlening:
aanvragen en simulaties 

Sara De Vroe

Woongids

Sociale huur:
Inschrijvingen en toewijzing 

Sociale koop:
Inschrijvingen en toewijzing 
Vlaamse woonlening:
simulaties

Erika Vanhelmont

Woongids

Sociale huur:
Inschrijvingen en toewijzing

Sociale koop:
Inschrijvingen en toewijzing 


WOONCOACH - GEBOUWCOACH 

Wie kan bij ons terecht?
Huurders

Voor wat kan je bij ons terecht?
Wooncoach: Hazel en Kevin beantwoorden alle NIET-technische vragen en meldingen
Gebouwcoach: Carlo beantwoordt alle technische vragen en meldingen

Kevin Agten

Wooncoach

Toewijzing:
huurwaarborg, huurcontract en afspraken

Huurdersadministratie:
huurachterstallen
huurprijsberekening
huuropzeg

Sociale werking:
huisbezoeken
huurderskrant
Communicatie

Hazel Potemans

Wooncoach

Sociale werking:
huisbezoeken
buurtwerking
overlast
huurderskrant

Toewijzing:
huurcontract en afspraken
Samenwerking met sociale partners (OCMW, CAW, ...)

Carlo Daniëls

Gebouwcoach

Technische meldingen: herstellingen van allerhande defecten
aanvragen voor veranderingen aan de woning
Start en einde huur:

plaatsbeschrijvingen

afrekening van de huurwaarborg

Verzekeringsdossiers schade

CONTACT: wooncoach@swleuven.be                                        CONTACT: gebouwcoach@swleuven.be