KLANTENTEAM

WOONGIDS

Wie kan bij ons terecht?
Kandidaat-huurders, kandidaat-kopers en kopers, kandidaat-ontleners en ontleners

Voor wat kan je bij ons terecht?

Bij Nadine kan je terecht voor

informatie over voorwaarden, inschrijving, plaatsnummer en actualisatie van sociale huur en koop
Algemene info over de Vlaamse woonlening

Nadine Le Roy

Woongids

Sociale huur

Inschrijvingen en toewijzing

Sociale koop
Inschrijvingen en toewijzing

Vlaamse woonlening
Aanvragen en simulaties 


WOONCOACH - GEBOUWCOACH 

Wie kan bij ons terecht?

Huurders


Voor wat kan je bij ons terecht?
Wooncoach: Hazel en Kevin beantwoorden alle NIET-technische vragen en meldingen
Gebouwcoach: onze gebouwcoach beantwoordt alle technische vragen en meldingen

Kevin Agten

Wooncoach

Toewijzing
huurwaarborg, huurcontract en afspraken

Huurdersadministratie
huurachterstallen
huurprijsberekening
huuropzeg

Sociale werking
huisbezoeken
huurderskrant
Communicatie

Hazel Potemans

Wooncoach

Sociale werking
huisbezoeken
buurtwerking
overlast
huurderskrant

Toewijzing
huurcontract en afspraken
Samenwerking met sociale partners (OCMW, CAW, ...)


Gebouwcoach

Technische meldingen
herstellingen van allerhande defecten

aanvragen voor veranderingen aan de woning
Start en einde huur

plaatsbeschrijvingen

afrekening van de huurwaarborg

Verzekeringsdossiers schade

CONTACT: wooncoach@swleuven.be                                        CONTACT: gebouwcoach@swleuven.be