Kortenberg - Kortenberg-West

In samenwerking met Vlabinvest en de gemeente Kortenberg zal SWaL ca. 127 woonentiteiten realiseren op de site Kortenberg West, aanpalend aan de Vierhuizenstraat en de Hoogveldstraat.

Vlabinvest is het agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant en voorziet een aanbod aan betaalbare woningen en kavels in de Vlaamse rand rond Brussel. 127 woonentiteiten:

  • 32 huurwoningen voor SWaL
  • 32 huurwoningen voor Vlabinvest
  • 33 koopwoningen voor Vlabinvest
  • 30 kavels voor Vlabinvest


Timing (schatting)

Fase 1:
Start werken - eind 2022
Einde werken - begin 2024

Fase 2:
Start werken - eind 2024
Einde werken - begin 2026

De focus van het project ligt in het realiseren van betaalbare woningen voor de inwoners van Kortenberg en omstreken.

In de ontwerpfase van het project wordt ingezet op participatie: een adviescommissie met leden uit de gemeentelijke raden, buurtbewoners en toekomstige huurders/kopers gaat in dialoog met ontwerpteam, bouwheer en gemeente om het project mee vorm te geven.

In de loop van 2020 staat het ontwerp on hold in afwachting van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) dat de gemeente Kortenberg opmaakt.