Kortenberg - Kortenberg-West

Sinds de zomer van 2022 werd dit project overgedragen van SWaL naar Elk Zijn Huis (de sociale huisvestingsmaatschappij uit Tervuren). In samenwerking met Vlabinvest en de gemeente Kortenberg zal men ca. 120 woonentiteiten realiseren op de site Kortenberg West, aanpalend aan de Vierhuizenstraat en de Hoogveldstraat. Nabij het project zal Vlabinvest een 20-tal koopkavels realiseren. Voor meer info kan je terecht bij Elk Zijn Huis.

Vlabinvest is het agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant en voorziet een aanbod aan betaalbare woningen en kavels in de Vlaamse rand rond Brussel. 100 woonentiteiten:

  • 48 huurappartementen en 8 huurwoningen voor SWaL
  • 20 huurappartementen en 4 huurwoningen voor Vlabinvest
  • 20 koopwoningen voor Vlabinvest


Timing (schatting)

Fase 1:
Start werken - eind 2023
Einde werken - eind 2025

Fase 2:
Start werken - eind 2025
Einde werken - begin 2027

De focus van het project ligt in het realiseren van betaalbare woningen voor de inwoners van Kortenberg en omstreken.

In de ontwerpfase van het project wordt ingezet op participatie: een adviescommissie met leden uit de gemeentelijke raden, buurtbewoners en toekomstige huurders/kopers gaat in dialoog met ontwerpteam, bouwheer en gemeente om het project mee vorm te geven.

De omgevingsvergunning is in aanvraag.