Kortenberg - Kortenberg-West

In samenwerking met Vlabinvest en de gemeente Kortenberg zal SWaL ca. 100 woonentiteiten realiseren op de site Kortenberg West, aanpalend aan de Vierhuizenstraat en de Hoogveldstraat. Nabij het project zal Vlabinvest een 22-tal koopkavels realiseren.

Vlabinvest is het agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant en voorziet een aanbod aan betaalbare woningen en kavels in de Vlaamse rand rond Brussel. 100 woonentiteiten:

  • 48 huurappartementen en 8 huurwoningen voor SWaL
  • 20 huurappartementen en 4 huurwoningen voor Vlabinvest
  • 20 koopwoningen voor Vlabinvest


Timing (schatting)

Fase 1:
Start werken - eind 2022
Einde werken - eind 2024

Fase 2:
Start werken - eind 2024
Einde werken - begin 2026

De focus van het project ligt in het realiseren van betaalbare woningen voor de inwoners van Kortenberg en omstreken.

In de ontwerpfase van het project wordt ingezet op participatie: een adviescommissie met leden uit de gemeentelijke raden, buurtbewoners en toekomstige huurders/kopers gaat in dialoog met ontwerpteam, bouwheer en gemeente om het project mee vorm te geven.

Zonder hindernissen zal het ontwerp in 2022 verder worden uitgewerkt, zodat een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd.