Krijg ik voorrang?

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van de inschrijvingen. Als je inschrijft, kom je dus op de onderste plaats terecht. Voorbeeld: jij bent ingeschreven op plaats 100, dan krijgen eerst de 99 personen voor jou een woning.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In verschillende situaties moeten we voorrang geven. Hieronder vind je alle voorrangsregels.

Voorrangsregels

De wet bepaalt de voorrangsregels. Ze staan in volgorde van belangrijkheid. We beginnen met de belangrijkste:

1. Personen met een beperking of zorgbehoevende senioren (voor aangepaste woningen)

Sommige woningen zijn aangepast om personen met een fysieke beperking zo comfortabel mogelijk te laten leven in hun woonst. We verhuren deze woningen bij voorrang aan personen die door hun beperking een aangepaste woning nodig hebben.

2. Kandidaat-huurders die gelijk kregen in een beroepsprocedure

Een kandidaat-huurder werd door een onterechte beslissing benadeeld bij toewijzing van een woning of hij kreeg geen nieuwe beslissing binnen de 30 dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder. Deze kandidaat krijgt dan voorrang voor een sociale woning.

3. Huurders van SWaL die te groot of te klein wonen

Een huurder die te groot of te klein woont, krijgt voorrang als hij kan verhuizen naar een andere woning die wel voldoet aan de normen.

Dan gelden de inkomensvoorwaarden niet. Het is wel belangrijk dat de huurder ons altijd stipt de wijzigingen in zijn gezinssituatie meldt.

4. Huurders van SWaL die moeten verhuizen omdat we hun woning renoveren of afbreken.

Deze huurders moeten niet voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Ze krijgen voorrang om te verhuizen naar een andere sociale woning.

5. Kandidaat-huurders die in een van de volgende situaties wonen

- De woning is niet geschikt om in te wonen. De wooninspecteur stelde dit in een proces-verbaal vast.

- De woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard.

- De woning was het voorwerp van een conformiteitsonderzoek en behaalde een aantal gebreken en strafpunten.

- De woning staat in een onteigeningsplan.

6. Personen met een fysieke handicap die in aanmerking komen voor een ADL-woning. ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. De ADL-woning zorgt dat een persoon toch zelfstandig kan wonen.

7. Een minderjarige kandidaat-huurder die ontvoogd is.

Uitzonderingen mogelijk

Soms kunnen we afwijken van deze toewijzingsregels. Dat kan alleen bij bijzondere sociale omstandigheden. Een OCMW kan voor daklozen ook een versnelde toewijzing vragen.