Krijg ik voorrang?

De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van de inschrijvingen. Als je inschrijft, kom je onderaan de lijst terecht. 

In het 'Intern Huurreglement' (zie documenten) vind je meer informatie over de toewijzing van sociale huurwoningen.

 Uitzonderingen mogelijk

Bij bijzondere sociale omstandigheden kunnen we afwijken van de toewijzingsregels. Een OCMW kan voor daklozen ook een versnelde toewijzing vragen.