Lubbeek - Hazeput

In de wijk Hazeput plant SWaL de laatste fase van de uitbreiding van de wijk. Tussen 1983 en 2002 werden reeds 91 koopwoningen gebouwd in de Hazeputstraat, Kloosterblok en Uilekot.

De invulling van de laatste percelen zal 22 koopwoningen omvatten en 88 huurentiteiten, zowel woningen met tuin als kleinere woningen die per 2 gestapeld worden, met tuin of terras. Dit totaal van 110 woningen zal in 2 fasen worden gebouwd. Aansluitend op de 1e fase zal ook de nieuwe wegenis en groeninfrastructuur worden aangelegd.

Het hele project sluit onderaan aan op de Molenbeekvallei en de woningen en nieuwe straten zijn zo ingepland dat ze maximaal zicht op de vallei bieden. Centraal ligt een groot open plein, aansluitend op de Molenbeek.

De omgevingsvergunning is in aanvraag. In afwachting van een advies staat het dossier on hold. Bovendien hangt de start van de werken af van de werken van Aquafin. Zij moeten eerst nog een collector aanleggen die door de site passeert. Dit alles maakt het moeilijk in te schatten wanneer de bouwwerken zullen aanvangen.

Timing nog niet gekend - werken in 2 fases

Type woningen

HUUR
16 appartementen - 1 slaapkamer, max 2 personen
(6 aangepast voor andersvaliden)

26 appartementen - 2 slaapkamers, max. 3 personen

42 woningen - 3 slaapkamers, max. 4 of 5 personen  

4 woningen - 4 slaapkamers, max. 6 personen
(half open)

KOOP
12 woningen - 3 slaapkamers, max. 4 personen
(half open)

10 woningen - 4 slaapkamers, max 6 personen
(half open)