Rotselaar - Bergzicht (Wezemaal) en Vossebergen (Werchter)

Het project Bergzicht-Vossebergen bestaat uit 2 sites waarop een gelijkaardig programma zal worden gerealiseerd. Het ene perceel is gelegen aan de Bergzichtstraat in Wezemaal, het andere langsheen Vossebergen in Werchter, beiden in de gemeente Rotselaar.

Het project kadert in het Provinciaal RUP 'Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen' en zal voornamelijk voorzien in kleinere woonentiteiten met 1 of 2 slaapkamers in gemeenschappelijk groen. Er wordt maximaal ingezet op 'buiten-wonen' en de relatie tussen de woningen en het omliggende groen.

Een totaal van 29 sociale huurwoningen

  • Bergzicht (Wezemaal): 15
  • Vossebergen (Werchter): 14

Timing Vossebergen (schatting)
omgevingsvergunning verleend
Start werken: midden 2023
Eind werken: midden 2025

Timing Bergzicht (schatting, afhankelijk van werken Aquafin)
omgevingsvergunning verleend
Start werken: begin 2024
Eind werken: begin 2025

Types (voorlopig)
Kleine woningen (gesloten en half-open) met 1 of 2 slaapkamers, mogelijks enkele met 3 slaapkamers.