Rotselaar  - Sint-Antonius vervangingsbouw

Het ontwerp werd eerder aangepast. De belangrijkste wijzigingen waren:

- De grootte van het project. De zes rijwoningen zullen geschrapt worden om op deze manier meer van de bestaande groenzones en bomen te bewaren. Het project telt dan 26 appartementen ter vervanging van de 13 bestaande seniorenwoningen.

- De inrit naar de ondergrondse parking van blok B zal in dezelfde straat voorzien worden als de inrit voor blok A. Hierdoor komt er geen bijkomend verkeer in het oostelijk deel van de wijk, aangezien de doorgang en het aantal parkeerplaatsen daar nu al beperkt is.

Op 7/12/2021 was er de wooninfomarkt. Per thema is er een paneel gemaakt. Deze kan u bovenaan deze pagina terugvinden.

Eind 2022 mochten we de omgevingsvergunning verkrijgen. Start bouwwerkzaamheden is voorzien na het bouwverlof 2023.

Timing  (schatting)

Vergunningsaanvraag: voorjaar 2022
Start eerste fase: midden 2023
Einde eerste fase: eind 2024

Start tweede fase: begin 2025
Einde project: midden 2026