Rotselaar  - Sint-Antonius vervangingsbouw

We hebben de voorbije maanden de buurt verschillende keren geïnformeerd met het voorziene bouwprogramma en de uitgewerkte plannen. Hieruit bleek dat de buurt bezorgd is over enkele belangrijke onderwerpen, zoals oa het aantal woonentiteiten en het bijkomende verkeer. We hebben deze bezorgdheden uitvoerig besproken, zowel intern binnen SWaL als met de ontwerpers en het gemeentebestuur.

We hebben besloten het ontwerp aan te passen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- De grootte van het project. De zes rijwoningen zullen geschrapt worden om op deze manier meer van de bestaande groenzones en bomen te bewaren. Het project telt dan 26 appartementen ter vervanging van de 13 bestaande seniorenwoningen.

- De inrit naar de ondergrondse parking van blok B zal in dezelfde straat voorzien worden als de inrit voor blok A. Hierdoor komt er geen bijkomend verkeer in het oostelijk deel van de wijk, aangezien de doorgang en het aantal parkeerplaatsen daar nu al beperkt is.

Op 7/12/2021 was er de wooninfomarkt. Per thema is er een paneel gemaakt. Deze kan u bovenaan deze pagina terugvinden.

De omgevingsvergunning zal in de lente van 2022 aangevraagd worden.


U kan de laatste info van dit project steeds op deze webpagina terugvinden.

Timing  (schatting)

Vergunningsaanvraag: voorjaar 2022
Start eerste fase: eind 2022
Einde eerste fase: midden 2024

Start tweede fase: midden 2024
Einde project: 2026