Rotselaar  - Sint-Antonius vervangingsbouw

We hebben de voorbije maanden de buurt geïnformeerd met het voorziene bouwprogramma en de uitgewerkte plannen. Hieruit bleek dat de buurt bezorgd is over enkele belangrijke onderwerpen, zoals oa het aantal woonentiteiten en het bijkomende verkeer. We hebben deze bezorgdheden uitvoerig besproken, zowel intern binnen SWaL als met de ontwerpers en het gemeentebestuur.

We hebben besloten het ontwerp aan te passen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- De grootte van het project. De zes rijwoningen zullen geschrapt worden om op deze manier meer van de bestaande groenzones en bomen te bewaren. Het project telt dan 26 appartementen ter vervanging van de 13 bestaande seniorenwoningen.

- De inrit naar de ondergrondse parking van blok B zal in dezelfde straat voorzien worden als de inrit voor blok A. Hierdoor komt er geen bijkomend verkeer in het oostelijk deel van de wijk, aangezien de doorgang en het aantal parkeerplaatsen daar nu al beperkt is.

In de zomermaanden gaan we verder aan de slag met de ontwerpers om de overige opmerkingen te bekijken en waar mogelijk ook te verwerken in het ontwerp, dit mede op basis van de meegekregen standpunten van het college van burgemeester en schepenen.

Vervolgens organiseren we in het najaar ook een infomarkt waar we het aangepaste ontwerp graag aan de buurt voorstellen. Op deze infomarkt zal men uitgebreid de tijd hebben om de aangepaste plannen te bekijken en hierover met SWaL in dialoog te gaan.

Na de infomarkt wordt het project definitief verder uitgewerkt en zal aansluitend de omgevingsaanvraag officieel ingediend worden.

U kan de laatste info van dit project steeds op deze webpagina terugvinden.

Timing  (schatting)

Vergunningsaanvraag: najaar 2021
Start eerste fase: 2e helft 2022
Einde eerste fase: 1e helft 2024

Start tweede fase: midden 2024
Einde project: eind 2026