VDAB - Huurdersverplichting

Vanaf 1 januari 2023 moet je je als sociale huurder inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. Op deze manier wil de Vlaamse Regering uw kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergroten.

Deze verplichting geldt voor jou EN je echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie je al één jaar samenwoont.

Hieronder vind je meer informatie over deze huurdersverplichting.
Je kan ook doorklikken naar VRAGEN EN ANTWOORDEN.

Wat is de nieuwe verplichting?

Je moet je inschrijven als werkzoekende bij VDAB.

Wie moet zich inschrijven bij VDAB?

Je moet je inschrijven bij VDAB als je (nu of in de toekomst):

  • niet werkt (als werknemer of zelfstandige)
  • tussen 18 jaar en 65 jaar bent
  • nog niet bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB

Je leest op de gele bijlage bij deze brief hoe je inschrijft bij VDAB.

Wie moet zich NIET inschrijven bij VDAB?

  • Ontvang je een leefloon van het OCMW? Dan hoef je niets extra te doen. Het OCMW volgt deze stappen dan met je op.
  • Ben je arbeidsongeschikt, invalide of heb je een erkende handicap? Dan moet je niet voldoen aan deze verplichting. De verhuurder zal dit nagaan.
  • Ben je met pensioen, dan moet je niets doen.

Opgelet: verandert je situatie in de toekomst (bv. je werkt niet langer of je bent niet langer arbeidsongeschikt)? Dan kan het zijn dat je wel moet voldoen en je wel moet inschrijven bij VDAB om aan de huurdersverplichting te voldoen.

Tegen wanneer moet je je inschrijven?

Je hebt tot en met 31 maart 2023 de tijd om je inschrijving bij VDAB in orde te maken.

Wat gebeurt als ik me niet inschrijf?

Vanaf 1 april 2023 gebeuren er controles bij alle huurders. Voldoe je niet aan deze verplichting? Dan verwittigt SWaL de toezichthouder die je een administratieve geldboete kan opleggen.

Heb je vragen over deze verplichting?

Heb je vragen? Ben je niet zeker of je moet inschrijven bij VDAB? Contacteer dan SWaL via:

  • Telefoon - 016/31 62 00
  • Mail - Wooncoach@swleuven.be