Ik krijg een woning toegewezen. Wat nu?

Eenzijdige belofte van aankoop en waarborg

Nadat we jou een sociale koopwoning of bouwgrond hebben toegewezen, vragen we je om een 'éénzijdige belofte van aankoop' te ondertekenen. In deze belofte van aankoop verbind jij je om de sociale koopwoning of bouwgrond aan te kopen.

Op het moment dat je de belofte van aankoop ondertekent, betaal je ook een waarborg. Dat bedrag is maximaal 4.621 euro (voor sociale koopwoningen) of 1.977 euro (voor sociale bouwgronden).

Verkoopakte en kosten

Na de ondertekening van de belofte van aankoop zal je uitgenodigd worden om de verkoopakte te ondertekenen. Je moet dan ook de verkoopprijs en de bijkomende kosten betalen.

Je kan de verkoopprijs betalen met eigen middelen, via een lening bij de bank of via de Vlaamse Woonlening indien je hiervoor in aanmerking komt. Je kan de Vlaamse Woonlening aanvragen via SWaL, tijdens de toewijzing krijg je hierover meer informatie.

De bijkomende kosten dienen betaald te worden met eigen middelen, hou hiervoor rekening met een bedrag van 4.500 euro. De waarborg die je betaalt aan SWaL kan hiervoor worden aangewend.

Koop je uiteindelijk de woning toch niet? Dan krijg je deze waarborg niet volledig terug, tenzij je overmacht kunt aantonen.

Plichten

Jij of één van jouw wettelijke erfgenamen moet twintig jaar in de woning wonen. Je moet er in die periode zelf en als volle eigenaar wonen.

De termijn van twintig jaar loopt vanaf de datum waarop je de aankoopakte ondertekende.

Je bent binnen die termijn verplicht om ons onmiddellijk te verwittigen als je jouw woning wilt verkopen, verhuren, in vruchtgebruik wilt geven of niet meer zelf wilt bewonen.

Leef je deze verplichtingen niet na, dan kunnen we de koopwoning wederinkopen of een schadevergoeding eisen.

Weigering

Je hebt bevestigd dat je interesse had om een woning te kopen en bij toewijzing kan er een woning van je keuze worden toegewezen. Je wenst echter de woning toch niet aan te kopen of kan de woning omwille van financiële redenen niet aankopen, dit is helaas een weigering.

Je krijgt het inschrijvingsgeld niet terug en wordt geschrapt uit het register.