Waarvoor moet ik mij verzekeren als huurder?

Een verzekering afsluiten is niet altijd eenvoudig. Daarom wil Ethias je daarmee helpen. SWaL zorgt sowieso voor de brandverzekering voor het gebouw, maar voor de verzekeringen die je zelf dient af te sluiten kan je vanaf nu ook bij Ethias terecht. 

Inboedel verzekeren?

Als huurder ben je verplicht om voor de volledige duur van de huurovereenkomst een brandverzekering voor je inboedel af te sluiten. De inboedelverzekering vergoedt schade aan je meubels, gordijnen, verf en alle andere niet vernoemde eigendommen van de huurder, die aanwezig zijn in de gehuurde woning.

Je verzekert je inboedel tegen:

 • brand
 • waterschade
 • storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk
 • natuurrampen (wet van 17/09/2005)

Burgerlijke aansprakelijkheid?

Als er brand- of waterschade is, kunnen ook de buren hier schade door hebben. De buren kunnen jou aanspreken voor de schade aan hun inboedel. Hiervoor kan je ook een verzekering nemen, namelijk een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. Dit is niet verplicht, maar raden we sterk aan.

Hebt u al een familiale polis, contacteer dan uw verzekeraar om dubbele verzekering te vermijden.

Brandverzekering?

SWaL heeft voor al haar gebouwen zelf een brandverzekering afgesloten met een afstand van verhaal tegenover haar huurders. Dit betekent dat SWaL bij schade aan het gebouw, waarvoor jij aansprakelijk bent, niet tegen jou zal keren voor de gebouwschade. Bij brand is alle schade aan het gebouw verzekerd. De kosten verbonden aan de verzekering worden verrekend in je huurlasten. Je hoeft dus zelf geen brandverzekering voor schade aan het gebouw af te sluiten. De brandverzekering dekt schade veroorzaakt door:

 • brand
 • storm
 • hagel
 • sneeuw
 • glasbreuk,
 • natuurrampen
 • vandalisme
 • poging tot inbraak
 • waterschade

Bij elke verzekering moet de verzekerde altijd een deel van de kosten betalen. Dit wordt benoemd als de vrijstelling of franchise en bedraagt +/- 250 €. Afhankelijk van wie er aansprakelijk is, betaal jij of SWaL deze kost.

Voorbeeld: Er is een brand in je woning door je eigen fout?

Als er schade is aan je inboedel, betaalt de verzekering de schade via jouw brandverzekering voor je inboedel.

Als er schade is aan de inboedel van je buren, betaalt de verzekering van de buren de schade, maar kan de verzekering van je buren het bedrag van de schade terugeisen van jou (als schadeverantwoordelijke). Je betaalt dit zelf, tenzij je een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid hebt.

Als er schade is aan het gebouw (ramen, keuken, gevel) moet je niets betalen want SWaL is daarvoor verzekerd met afstand van verhaal.