Wanneer moet ik de huur betalen?

Je betaalt de huur vóór de 10de dag van elke maand op het rekeningnummer: BE78 0000 1034 8886 en BIC-nummer: BPOT BE B1.

Je vermeldt bij de overschrijving steeds de gestructureerde mededeling (OGM-nummer).

Deze mededeling kan je terugvinden op de berekeningsnota die je ontvangt bij de jaarlijkse huurprijsberekening.


Om het jezelf makkelijk te maken, betaal je de huur via een doorlopende opdracht.

Zo vergeet je nooit je huur te betalen. Maak een afspraak bij je bank voor meer informatie. Verwittig je bank wanneer het bedrag van de huur verandert.