Welk onderhoud aan de woning gebeurt door SWaL?

Als verhuurder hebben wij de verantwoordelijkheid over een aantal onderhoudstaken.

Hieronder vind je een beknopt overzicht:

  • onderhoud van de centrale verwarming 
  • onderhoud van de groene daken
  • onderhoud van de fecaliënpomp (enkel in appartementsgebouwen)
  • onderhoud van de ventilatiesystemen
  • onderhoud van de regenwaterpompen