Welke zijn de verschillende categorieën huurders?

Huurders worden ingedeeld in 3 groepen:

Categorie A: huurders van categorie A zijn de referentiehuurder en zijn de feitelijke en wettelijke partner bij de aanvang van de huurovereenkomst.

Categorie B: huurders van categorie B zijn de wettelijke partners (gehuwd of wettelijk samenwonend) of feitelijke partners die na aanvang van de huurovereenkomst toetreden tot de huurovereenkomst.

Categorie C: huurders van categorie C zijn zowel personen die bij aanvang van de huurovereenkomst de woning gaan bewonen en die geen referentiehuurder of wettelijke of feitelijke partner zijn (kinderen,familie) als personen die later toetreden tot de huurovereenkomst en die geen wettelijke of feitelijke partner zijn.

Huurders van categorie A :

  • moeten voldoen aan de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden
  • moeten de huurovereenkomst tekenen
  • kunnen de sociale woning voor onbepaalde duur bewonen

Huurders van categorie B :

  • moeten voldoen aan de toetredingsvoorwaarden (= toelatingsvoorwaarden met uitzondering van de inkomensvoorwaarde)
  • moeten de huurovereenkomst ondertekenen
  • kunnen de sociale woning voor onbepaalde duur bewonen

Deze categorieën zijn van belang bij opzeg, scheiding of overlijden. Zo zal bij het overlijden van de huurder met categorie A of B de huurovereenkomst worden beëindigd, indien er geen andere bewoner met categorie A of B overblijft. Concreet betekent dit dat de overblijvende bewoners met categorie C de woning moeten verlaten.