Welke zijn de verschillende categorieën huurders?

Vanaf 1 januari 2020 maken we een onderscheid tussen huurders en bijwoners.

Wie is huurder en wie bijwoner?

Wie is huurder?

De volgende personen zijn huurders:

 • De persoon die zich opgaf als referentiehuurder.

 • De persoon die getrouwd is, wettelijk samenwoont of de feitelijke partner is van de referentiehuurder. Deze persoon woont samen met de referentiehuurder in de sociale woning.

Komt je partner maar na de start van het huurcontract bij je inwonen?

 • Ben je getrouwd of wettelijk samenwonend? Dan is je partner meteen huurder. We controleren ook meteen of jullie samen aan de voorwaarden voldoen. Voldoen jullie niet, dan zal je partner de huurwoning moeten verlaten.
 • Komt je feitelijke partner bij je inwonen? Dan wordt die pas na één jaar bijwonen ook huurder. Dit kan alleen als jullie op dat moment samen voldoen aan alle voorwaarden. Voldoen jullie niet, dan zal je partner de huurwoning moeten verlaten.

Wie is bijwoner?

Alle andere personen die bij je wonen in je sociale huurwoning, zijn bijwoners.

Wat is het verschil tussen een huurder en een bijwoner?

Huurders ondertekenen het huurcontract. Ze hebben rechten en plichten en moeten voldoen aan de voorwaarden om sociaal te huren. Bijwoners niet.

Huurder:

 • heeft woonrecht.
 • moet voldoen aan de voorwaarden.
 • inkomen telt mee voor de inkomensvoorwaarde.
 • inkomen telt mee voor de berekening van de huurprijs.
 • ondertekent de huurovereenkomst en de reglementen. Is verantwoordelijk voor alle andere personen die inwonen. Moet de huurdersverplichtingen naleven.

Bijwoner:

 • heeft geen woonrecht. Bijwoners moeten de woning verlaten als de laatste huurder overlijdt, het huurcontract stopzet of niet langer zijn domicilie heeft in de sociale huurwoning.
 • moet niet voldoen aan de voorwaarden.
 • inkomen telt niet mee voor de inkomensvoorwaarde.
 • inkomen van alle meerderjarige bijwoners telt wel mee voor de berekening van de huurprijs, behalve van kinderen voor wie je nog kinderbijslag krijgt of van bijwoners die maar tijdelijk in de woning wonen zoals mantelzorgers.
 • moet de huurovereenkomst en de reglementen niet ondertekenen. Moet de huurdersverplichtingen niet naleven. De huurder is verantwoordelijk voor het gedrag van de bijwoner.