Wie betaalt wat?

Als huurder heb je de verplichting om ernstige defecten tijdig te melden. Alvorens je SWaL contacteert voor een defect te melden, is het handig om het 'Ziezo!...' boekje te raadplegen. Het boekje licht toe of de herstelling ten laste is van jou en jij dit moet betalen of de herstelling ten laste is van de verhuurder.

Herstellingen ten laste van de huurder?

  • Herstellingen door normaal gebruik: kleine onderhoudswerken en herstellen van gebreken ontstaan door normale slijtage of gebruik van kranen, vlotters, afsluitkraan toilet, bewegende delen van deuren of poorten,...
  • Herstellingen omwille van schade door de fout van jezelf, familie of vrienden.
  • Gevolgschade door gebreken die je te laat meldt.

Herstellingen ten laste van de verhuurder?

  • Beschadigingen door overmacht. Opmaak proces verbaal is vereist. Bijvoorbeeld: vandalisme of diefstal
  • Onderdelen of toestellen die moeten vervangen worden door ouderdom.
  • Herstellingen door verborgen gebreken (bijvoorbeeld een watertoevoerleiding die lekt onder de vloer).