ORGANISATIE - DIRECTIE

ORGANISATIE

Kristel, Brecht en Liesbeth staan in voor de algemene organisatie binnen SWaL.

Brecht Decock

Coördinatie

Logistiek
ICT

Financieel

Financieel planner
Boekhouding
Debiteurenbeheerd

Eigendomsaanschaffer

Verzekeringen


CONTACT:
bdecock@swleuven.be

Liesbeth Van Rietvelde

Coördinatie

Tevredenheid
Klantgerichtheid

Ondersteuner

Beleid
Organisatie

Financieel

Boekhouding

Personeel

HR-beleidsmedewerker

CONTACT: 
lvanrietvelde@swleuven.be

Kristel Ribbens

Coördinatie

Planning

Processen
Patrimonium
Huuprijsberekening

Privacyverantwoordelijke
Gegevensbeheerder

CONTACT: 

kribbens@swleuven.be


DIRECTIE 

Lym is directeur en zorgt ervoor dat alles in goede banen loopt. 

Lym De Brouwer

Directeur

Strategisch en financieel beleid

Personeelsbeleid

Bestuursadviseur

Externe communicatie

Klachten over SWaL