ORGANISATIE - DIRECTIE

ORGANISATIE

Kristel, Brecht en Liesbeth staan in voor de algemene organisatie binnen SWaL.

Brecht Decock

Financiële coördinatie

Financieel planner

Boekhouding

Debiteurenbeheerder

Eigendomsaanschaffer

Verzekeringen

Logisitiek- en ICT-coördinator


CONTACT:
[email protected]

Kristel Ribbens

Operationele coördinatie

Operationele, proces-, klachten- en patrimoniumcoördinatie

Huurprijsbeheerder 

Gegevensbeheerder

Privacy verantwoordelijkeCONTACT: 
[email protected]

Liesbeth Van Rietvelde

Organisatie coördinatie

Organisatie- en beleidsondersteuner
Boekhouding
Coördinator tevredenheid en
Klantgerichtheid
HR-beleidsmedewerker
Personeelsgegevensbeheerder
& vertrouwenspersoon

Veiligheidscoördinator

CONTACT: [email protected]


DIRECTIE 

Lym is directeur en zorgt ervoor dat alles in goede banen loopt. 

Lym De Brouwer

Directeur

Strategisch en financieel beleid

Personeelsbeleid

Bestuursadviseur

Externe communicatie

Klachten over SWaL