ORGANISATIE - DIRECTIE

ORGANISATIE

Kristel, Brecht en Liesbeth staan in voor de algemene organisatie binnen SWaL.

CONTACT: organisatie@swleuven.be

Brecht Decock

Coördinatie

Logistiek

ICT

Financieel
Financieel planner

Boekhouding

Debiteurenbeheerder

Eigendomsaanschaffer

Verzekeringen


Liesbeth Van Rietvelde

Coördinatie

Tevredenheid
Klantgerichtheid

Ondersteuner

Beleid
Organisatie

Financieel

Boekhouding

Personeel

HR-beleidsmedewerker

Kristel Ribbens

Coördinatie

Planning
Processen

Patrimonium
Huuprijsberekening

Privacyverantwoordelijke

Gegevensbeheerder
DIRECTIE 

Lym is directeur en zorgt ervoor dat alles in goede banen loopt. 

Lym De Brouwer

Directeur

Strategisch en financieel beleid

Personeelsbeleid

Bestuursadviseur

Externe communicatie

Klachten over SWaL