Hoe kan je een klacht indienen omtrent de werking van SWaL?

Er is de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij SWaL over een handeling of prestatie die SWaL (al dan niet) verricht heeft. Hiervoor werd door het bestuur van SWaL een klachtenprocedure goedgekeurd. 

SWaL streeft er naar samen met jou je vragen en meldingen zo snel en goed mogelijk op te lossen zodat de klachtenprocedure niet moeten worden opgestart. Indien er toch een klacht wordt ingediend, wordt deze behandeld volgens de klachtenprocedure.

De klachtenprocedure en het bijhorend klachtenformulier kan je downloaden via de link hieronder.