Toegankelijkheidsverklaring

SWaL streeft ernaar haar website toegankelijk te maken. We volgen daarbij de nationale wetgeving (het Bestuursdecreet) die zorgde voor de omzetting van de Europese Richtlijn 2016/2102 over toegankelijkheid van 26 oktober 2016.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website van SWaL: www.swleuven.be.

Nalevingsstatus

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) bevat de standaarden op het vlak van toegankelijkheidsvereisten voor mensen met een beperking. De Europese en Belgische regelgeving legt ons WCAG 2.1 niveau AA op.

Deze website voldoet gedeeltelijk aan WCAG 2.1 niveau AA, omdat we niet voldoen aan onderstaande eisen:

Niet-toegankelijke inhoud

Wij doen ons best om de hele website en alle documenten toegankelijk te maken voor iedereen. Toch zijn we daar niet helemaal in geslaagd. Er zijn ook beperkingen aan het Content Management Systeem (CMS) waarmee we deze website bouwden. Hieronder vind je een opsomming van de nog bestaande problemen. Als je nog iets vindt dat niet toegankelijk is en hieronder niet vermeld is horen wij het graag van je.

  • De website bevat tabellen. De websitesoftware (CMS) geeft de inhoud (beperkt) een opmaak via de html, wat niet toegestaan is.
  • Een voorleessoftware zal mogelijks iconen op de website helemaal uitlezen als tekst. Dit kunnen we momenteel niet oplossen.
  • Nog niet alle grafische elementen op de website hebben een correcte, alternatieve tekst. We werken eraan om dit voor de volledige website in orde te brengen.
  • Niet-live video's zijn voorlopig nog niet voorzien van audiodescriptie.
  • De contrastratio voldoet niet op alle pagina's binnen deze website aan de minimum standaard.
  • Niet alle functionaliteit op de website is beschikbaar met het toetsenbord.
  • Er zijn geen alternatieve manieren beschikbaar om andere pagina's van de website te vinden (zoals een zoekfunctie of sitemap).

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We stelden deze toegankelijkheidsverklaring op op 20 september 2020. We pasten deze toegankelijkheidsverklaring het laatst aan op 6 januari 2021.

SWaL voerde zelf een screening uit van de website op basis van de WCAG checklist van WebAIM. Op basis van deze screening werd de toegankelijkheidverklaring opgesteld en wordt naar de toekomst toe een plan van aanpak uitgewerkt om onze website toegankelijk te maken voor iedereen.

Feedback en contactgegevens

Wij verwelkomen jouw feedback op onze inspanningen om onze website meer toegankelijk te maken. Je kan contact met ons opnemen via info@swleuven.be. Wij streven ernaar je een eerste antwoord te sturen binnen 15 werkdagen.

Heeft u problemen om de inhoud van de website te begrijpen of heeft u nood aan aanvullende telefonische ondersteuning voor gehandicapten, dan is SWaL bereikbaar op het nummer 016/31.62.00

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden van de manier waarop we jouw feedback of klacht over webtoegankelijkheid behandelden, dan kan je jou richten tot de Vlaamse Ombudsdienst.

Je bereikt hen:

  • per post op: Vlaamse Ombudsdienst, Vlaams ombudsman, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
  • via e-mail: klachten@vlaamseombudsdienst.be
  • via telefoon 02 552 48 48 of het gratis nummer 1700