Wat is het verschil tussen een vraag om informatie, een melding en een klacht?

Bij een vraag om informatie kan SWaL je snel inlichten of doorverwijzen.                                              Bijvoorbeeld: een vraag over te lange wachttijden, een vraag over je huurprijsberekening, ...

Bij een melding betreft het een bepaalde tekortkoming van SWaL of een probleem waarvan je wilt dat dit wordt opgelost door SWaL.                                                                                                            Bijvoorbeeld: een melding van een technisch defect in je woning, een melding van burenhinder, een melding van domiciliefraude, ...

Een klacht is waarbij een ontevreden huurder/kandidaat bij SWaL klaagt over een handeling of prestatie die SWaL (al dan niet) verricht heeft. Vooraleer we spreken van een klacht, ging er minstens één melding aan vooraf.                                                                                                                             Bijvoorbeeld: je huurprijs klopt nog steeds niet nadat je het herhaaldelijk hebt gemeld aan SWaL of ondanks herhaaldelijke meldingen is het technisch defect in je woning nog steeds niet hersteld.