Vlabinvest

Het Vlabinvest-project 'Betaalbaar wonen Kortenberg West' dat SWaL in samenwerking met de gemeente Kortenberg zou realiseren, wordt i.k.v. de vorming van de woonmaatschappijen overgedragen aan de sociale huisvestingsmaatschappij Elk Zijn Huis. 

Er worden sociale huurwoningen, Vlabinvest huurwoningen, koopwoningen en kavels voorzien.
Inschrijven kan enkel nog via Elk Zijn Huis.