NIEUWS

Vanaf 22 november 2021 werkt SWaL opnieuw enkel OP AFSPRAAK om de verspreiding van het coronavirus te vermijden.

BEL 016 31 62 00 om een AFSPRAAK te maken.

Visitatie

Op 29 en 30 november 2021 krijgt SWaL bezoek van de visitatieraad. De visitatieraad gaat na hoe goed een sociale huisvestingsmaatschappij haar werk doet en maakt hierover een rapport op voor de Vlaamse regering.

Een aantal huurders zullen worden uitgenodigd voor een gesprek.

SWaL zal hiervoor namen en adressen van huurders bezorgen aan de visitatiecommissie. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt om huurders uit te nodigen voor dit gesprek. Als de visitatie is afgerond, zal de visitatiecommissie alle contactgegevens verwijderen, dit conform de privacywetgeving.

Huurders die dit niet wensen kunnen dit telefonisch melden op 016 31 62 00.

In 2015 kreeg SWaL ook de visitatieraad op bezoek. Visitatierapport SWaL 2015


Actualisatie

Door de Corona-crisis wordt de actualisatie van de inschrijvingsregisters voor het huren van een sociale woning verschoven naar 2022.

De actualisatie van de inschrijvingsregisters voor het kopen van een sociale woning gaat gewoon door in 2021.


Te koop !


Nieuwe projecten in Rotselaar


Klimaatneutrale wijk in Kessel-Lo