NIEUWS

De doelgroep 'sociaal tarief' voor elektriciteit en aardgas verkleint vanaf 1 juli 2023: vraag nu nog jouw kortingsbon voor de aankoop van een energiezuinige wasmachine, droogkast, koelkast of diepvriezer aan.

Hebt je recht op het sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit en heb je nood aan een nieuwe energiezuinige wasmachine, droogkast, koelkast of diepvriezer? Dan kan je beroep doen op een korting van 250 euro bij de aankoop van een nieuw energiezuinig toestel. En dat doe je best voor 1 juli 2023. Daarna verkleint de doelgroep van rechthebbenden voor het sociaal tarief en komen personen met een verhoogde tegemoetkoming niet meer in aanmerking. Voor eind juni de kortingsbon aanvragen is dus de boodschap. De kortingsbon is daarna nog 2 jaar geldig. Je kan maximum 4 kortingsbonnen aanvragen, voor de vier verschillende huishoudtoestellen. De kortingsbon geldt voor de aankoop van een energiezuinige diepvriezer met label D of beter, wasmachine met label C of beter, droogkast met label A++ of beter en een koelkast (met of zonder vriesvak) met een label D of beter. Tot 1 juli 2023 geldt de kortingsbon ook voor een koelkast met label E. Ontdek op de website van Fluvius bij welke winkels je terecht kan.

De kortingsbon voor energiezuinige huishoudtoestellen moet op voorhand aangevraagd worden voor de aankoop van het toestel. Dit kan zowel online als op papier via de website van Fluvius. Hou rekening met een minimum levertermijn van twee weken. Vergeet geen recent en geldig attest 'sociaal tarief' toe te voegen aan de aanvraag.

Alle informatie vind je op de website van Fluvius.

Nieuwe huurdersverplichting:
inschrijven bij VDAB voor 1 april 2023

Vanaf 1 januari 2023 moet je je als sociale huurder inschrijven bij VDAB als je nog niet werkt. Op deze manier wil de Vlaamse Regering uw kansen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij vergroten.

Deze verplichting geldt voor de referentiehuurder en zijn/haar echtgeno(o)t(e), wettelijke samenwoner of feitelijke partner met wie deze al één jaar samenwoont.

Alle huurders van SWaL kregen hierover een brief met meer uitleg.

Meer informatie - Vragen en antwoordenVorming Woonmaatschappijen

In de volgende jaren werken de sociale huisvestingmaatschappijen en sociale verhuurkantoren in Vlaanderen samen en vormen ze woonmaatschappijen. Concreet betekent dit dat er in jouw gemeente op termijn slechts één centrale woonorganisatie zal zijn.

Verspreid over heel Vlaanderen komen er in het totaal 42 regionale woonmaatschappijen. Er zal in de regio Hageland een nieuwe woonmaatschappij worden gevormd. De gesprekken hierover zijn alvast gestart. Het doel van deze samenwerking is om onze dienstverlening zo eenvoudig, klantvriendelijk en efficiënt mogelijk te maken.

Goed om te weten: voor jou verandert er momenteel helemaal niets. Onze dienstverlening en jouw contactpersoon blijven gewoon dezelfde. Na de gesprekken met de andere woonorganisaties, houden we je via onze website en de huurderskrant verder op de hoogte van hoe onze woonmaatschappij er precies uit zal zien. 

Wil je meer weten over de vorming van de woonmaatschappijen?
https://www.sociaalwonen.be/


Van arm naar rijk gas

Al onze huurders kregen een brief van Fluvius. In de brief staat dat er vanaf 1 september 2024 overgeschakeld wordt van 'arm' naar 'rijk' gas.

Wat moet je doen?

Voor je verwarmingsinstallatie moet jij niets doen. EQUANS heeft voor SWaL gecontroleerd of de gasketels in onze woningen in orde zijn voor de overschakeling. De verwarmingsketels die niet geschikt zijn voor het rijk gas worden vervangen (of zijn al vervangen).

Kook je op gas? Dan moet je zelf controleren of je toestel ook op 'rijk' gas werkt. Heel oude toestellen (van voor 1978) zijn zeker niet in orde. Alle andere toestellen moet je even controleren; Als er op de kenplaat één van volgende CE markeringen staat, is je toestel geschikt voor het nieuwe soort gas: I2 of I2E+ of I2E(S).

Ben je niet zeker, neem dan zeker contact op met de winkel waar jij je toestel hebt gekocht. Kan dat niet, vraag dan advies aan een CV-technicus.

Waarom de omschakeling?

Nederland gaat de uitvoer van arm gas naar België verminderen en in 2030 stopzetten. Om te zorgen dat niemand zonder verwarming of kookgas valt, gaat onze overheid heel het land met rijk gas bevoorraden. De omschakeling gebeurt in fasen tussen 2018 en 2024.

Wil je meer weten? Kijk dan op www.gasverandert.be.


Analyse tevredenheidsmeting zittende huurders 2020
Eindrapport

In 2020 deed SWaL een tevredenheidsmeting bij haar huurders. Hieruit kwam heel wat interessant cijfermateriaal voort. SWaL liet de tevredenheidsmeting analyseren  door HIVA - KU Leuven. De analyse en conclusie kan je nu nalezen in onderstaand eindrapport!Nieuwe projecten in Rotselaar