LENEN

Met de Vlaamse Woonlening wil de overheid mensen die het nodig hebben, een duwtje in de rug geven om een eigen huis te kopen of te verbouwen.

VMSW kan u in samenwerking met SWaL de Vlaamse Woonlening aanbieden voor:

  • Het aankopen van een sociale koopwoning (inclusief grond) en de afwerking van deze woning
  • Het aankopen van een private woning
  • Het behoud van uw woning
  • De renovatie, verbetering of aanpassing van uw woning

Voor alle voorwaarden en inlichtingen verwijzen we u door naar www.vlaamsewoonlening.be.

Een persoonlijke simulatie kan tijdens de vrije openingsuren. Breng hiervoor zeker mee : uw laatste aanslagbiljet van de personenbelastingen en uw inkomen van de laatste 6 maanden.

Een leningsaanvraag kan alleen op afspraak !