LENEN

Met de Vlaamse Woonlening wil de overheid mensen die het nodig hebben, een duwtje in de rug geven om een eigen huis te kopen, te verbouwen of te bouwen.

VMSW kan u in samenwerking met SWaL de Vlaamse Woonlening aanbieden voor:

  • Het aankopen van een sociale koopwoning (inclusief grond) en de afwerking van deze woning
  • Het aankopen van een private woning
  • Het behoud van uw woning
  • De renovatie, verbetering of aanpassing van uw woning

Voor alle voorwaarden en inlichtingen verwijzen we u door naar www.vlaamsewoonlening.be.

Voor uw persoonlijke simulatie kan u langskomen tijdens de vrije openingsuren. Gelieve uw laatste aanslagbiljet en laatste 6 loonbrieven mee te brengen.