Hoeveel huur en waarborg betaal ik?

Huurprijs

Om de huurprijs te berekenen, kijken we naar je inkomen, je gezin en de kwaliteit van de woning.

De formule is:
basishuurprijs + energiecorrectie - patrimoniumkorting - gezinskorting + extra huurlasten = huurprijs

Inkomen

Een huurder met een inkomen dat hoger ligt dan de toepasselijke inkomensgrens betaalt een huurprijs die gebaseerd is op 1/54ste tot maximaal 1/52ste van het geïndexeerd inkomen. Dat is de basishuurprijs.

Gezinssamenstelling

Van de basishuurprijs gaat 21 euro af per kind of persoon ten laste. Woon je niet meer samen met je ex-partner, dan krijg je apart een korting van 10,5 euro. Deze vermindering op de basishuurprijs noemen we de gezinskorting.

Woningkwaliteit

We vertrekken van de markthuurwaarde. Dat is de huurprijs die jouw woning zou hebben op de private huurmarkt. Hoe goedkoper de woning op de huurmarkt zou zijn, hoe groter de korting die wij geven. Dat noemen we de patrimoniumkorting.

Extra huurlasten

Je betaalt je huur en nog een aantal extra maandelijkse kosten. Dit is bijvoorbeeld de huur van een garage, het onderhoud van gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw, het onderhoud van centrale verwarming, enz.

'Goed om weten' over minima en maxima

De huurprijs zal nooit lager zijn dan:

139 euro voor een woning met lage marktwaarde

278 euro voor een woning met hoge marktwaarde

Waarborg

Als je een huurovereenkomst afsluit, moet je ook een waarborg betalen.

Je krijgt deze waarborg met rente terug als de huurovereenkomst stopt. We kunnen wel een deel van de waarborg aftrekken als je nog openstaande schulden als huurachterstal hebt of de woning beschadigde.

De waarborg bedraagt in principe maximaal twee maanden basishuurprijs, met een maximum van 1111 euro in 2023.