Ik betaal mijn huur niet. Wat gebeurt er?

Als je de huur niet betaalt, stuurt SWaL je een herinneringsbrief. Indien er geen betaling volgt, belt SWaL je op om de huurachterstal te bespreken. Daarna wordt een 2de herinneringsbrief verstuurd. Indien er na 2 herinneringen en een telefoongesprek nog geen betaling volgt, schakelen wij de hulp in van het OCMW. We versturen een 3e aangetekende brief. Wij verzoeken het OCMW om jou te contacteren om zo een bemiddeling voor te stellen. Het OCMW bekijkt samen met jou of een afbetalingsplan een oplossing kan bieden. Dit afbetalingsplan moet strikt gevolgd worden. Gebeurt dat niet, dan starten wij een dossier op voor de vrederechter.

Om dure gerechtelijke kosten en procedures te voorkomen, laat je het betalingsprobleem best niet aanslepen. Verwittig SWaL op tijd en bespreek je probleem. We gaan samen met jou op zoek naar een oplossing.

Heb je al bijstand van het OCMW voor de betaling van je huur of heb je een bewindvoerder? Laat het ons meteen weten!