Kan ik een verplichte opzeg krijgen? Om welke redenen?

SWaL kan je een opzeg geven wanneer je ernstige, blijvende of herhaaldelijke tekortkomingen vertoont bij het naleven van het reglement van inwendige orde en de huurovereenkomst.

Een beknopt overzicht:

  • Je bewoont de woning niet echt (domiciliefraude).
  • Je voert een commerciële activiteit uit in de woning.
  • Je verhuurt onder of draagt de huur over.
  • Je doet aan sluikstorten.
  • Je onderhoudt de tuin of woning niet of onvoldoende.
  • Je beschadigt de woning of de tuin.
  • Je zorgt voor vandalisme aan de deuren van de gemeenschappelijke inkomhal zoals het intrappen ervan.
  • Je meldt niet dat je feitelijke gezinssituatie is veranderd (onrechtmatige bijwoonst).
  • Je veroorzaakt onveilige situaties (niet vrijhouden van vluchtwegen, balkons,..).

Je vertoont ernstig wangedrag (verstoren rust, straatlawaai, dronkenschap, agressief gedrag) dat een grote bedreiging vormt voor de integriteit van de bewoners. Als huurder ben je aansprakelijk voor je bezoekers en dus ook voor het ernstig wangedrag van je bezoekers.