Krijg ik voorrang?

De volgorde in de registers is de volgorde van de inschrijvingen. Als je inschrijft, kom je dus op de onderste plaats in het register terecht. Voorbeeld: jij bent ingeschreven en hebt plaatsnummer 100, dan krijgen eerst de 99 personen voor jou kans een woning aan te kopen.

Er zijn wel verschuivingen mogelijk. In enkele specifieke situaties moeten we voorrang geven. Hieronder vind je de voorrangsregels.

1. Je moet een nieuwe woning krijgen, door een speciaal huisvestingsprogramma binnen het werkgebied van de sociale huisvestingsmaatschappij.

2. Jij of één van je gezinsleden heeft een bepaalde handicap en de koopwoning is specifiek aangepast aan die handicap. Deze voorrang geldt alleen voor koopwoningen en niet voor bouwgronden.

3. Je woont in een woning die onteigend wordt. Je kunt er dus niet blijven wonen.

Band met de gemeente

Je kan ook voorrang krijgen als je een voldoende lokale band hebt met de gemeente waarin de woning of bouwgrond ligt.

Wat is een voldoende lokale band?

  • Je woont 6 jaar of langer onafgebroken in de gemeente of een aangrenzende gemeente, die in het werkgebied van een sociale huisvestingsmaatschappij ligt.
  • Je werkt minstens halftijds in de gemeente.
  • Je hebt op grond van een langdurige en zwaarwichtige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band opgebouwd met de gemeente.