Mogen mijn kinderen of andere personen in de woning blijven wonen wanneer mij als huurder iets overkomt of ik de huur opzeg?

Kinderen zijn bijwoners en kunnen helaas niet blijven wonen bij overlijden of verhuis van de laatste huurder. Ze verlaten de woning ten laatste zes maanden (bezettingsperiode) na de opzeg of na het overlijden.

Bij de start en het einde van de bezettingsperiode stelt SWaL een plaatsbeschrijving op.

  • Schade die werd vastgesteld bij de start van de bezetting wordt verrekend met de waarborg van de laatste huurder die overleden of verhuisd is indien deze niet hersteld is op het einde van de bezetting.
  • Schade die tijdens de bezettingsperiode wordt veroorzaakt, is ten laste van de bezetters als deze niet hersteld is op het einde van de bezetting.