Mogen mijn kinderen of andere personen in de woning blijven wonen wanneer mij als huurder iets overkomt of ik de huur opzeg?

Kinderen of andere huurders van categorie C kunnen helaas niet blijven wonen bij overlijden van de huurder met categorie A of B. Ze verlaten de woning ten laatste zes maanden na de opzeg of na het overlijden.


Wanneer de overblijvende huurders met categorie C vertrekken, stelt SWaL een plaatsbeschrijving op.
De herstelling van de eventuele schade wordt aangerekend aan de overblijvende huurders met categorie C. De waarborg wordt teruggestort binnen de 3 maanden, na het einde van de huurovereenkomst. Indien de schade groter is dan het bedrag dat gedekt wordt door de waarborg, zal het verschil aangerekend worden.