Sluikstorten is verboden!

Zorg ervoor dat je huisvuil in de juiste huisvuilniszakken sorteert. Deze zakken zet je buiten op de dag van ophaling. De dag van ophaling staat op je afvalkalender. Doe je dit niet, dan is het sluikstorten. De stad of gemeente kan je hiervoor een boete geven.

Woon je in een appartementsgebouw dan mag je geen vuilniszakken in de gemeenschappelijke delen zetten. Dit is belangrijk voor de netheid, maar ook voor de brandveiligheid. Indien we merken dat dit toch gebeurt, zullen we eerst een brief sturen om het afval op te ruimen. Als het afval blijft staan, zullen wij dit opruimen. De kosten van opruimen worden nadien verrekend bij de onderhoudskosten waar iedereen aan bijdraagt.

Als we zeker weten wie de dader is, rekenen we de kosten aan bij de dader. Dus als je een bewoner ziet sluikstorten, mag je hem/haar hierover aanspreken. Afhankelijk van de omvang en frequentie van het sluikstorten, kan je van SWaL een verplichte opzeg krijgen.