Wat gebeurt er met de waarborg doe moet worden betaald bij start van de huur?

Voor je de huurovereenkomst tekent, betaal je een waarborg. Dit bedraagt 2 maanden de marktwaarde van je woning.
Kan je de waarborg niet meteen betalen? Vraag een afbetalingsplan aan SWaL of contacteer dan het OCMW want zij kunnen je hierbij helpen.

Je betaalt ook altijd de kosten voor de plaatsbeschrijving samen met je waarborg. Dat geld zetten wij op een langetermijnrekening. Elk jaar wordt je waarborg verhoogd met de intresten op je waarborg zoals bij een gewoon spaarboekje.

Bij een interne mutatie moet je opnieuw een waarborg betalen. Je oude waarborg krijg je natuurlijk terugbetaald na afrekening van de huurschade. Ook als je SWaL verlaat, krijg je de waarborg terug tenzij er nog openstaande huurkosten zijn of als er schade is aan je woning.